For att komma over uppbrottet, forvranga din mentalitet

For att komma over uppbrottet, forvranga din mentalitet

Nar ett par gor slut, kommer separationsprocessen ej precis att vara social. Men vissa personer kan fort fara sig upprepa och komma ovanfor uppbrottet och ga framat. Andra hanger over i detta under aratal efter att man har gjort slut, vilket skadar chanserna att klaffa med nya relationer. Va ar skillnaden mellan de tvenne? En forandrad mentalitet.

Efter att du inneha gjort slut kan du kanna dig lag, arg eller skakis forut att besta allena. Du kanske tillika blir besatt fran ditt ex och kanner dig svartsjuk pa personen som denne ar med genast. Eller sa kanske du kanner dig inadekvat, oattraktiv och ovardig karlek.

Detta nog later ledsamt och patetiskt, men det ar typ normalt. Faktum ar att forskning inneha visat att ett uppbrott kan ringa dig att se dig allena och andra kungen ett mer negativt metod. Du kommer tillika att vara mindre benagen att inleda en ny relation, och nar du gor det sa kommer risken pro att detta blir ett ohalsosamt omstandighet att besta ganska sa stor.

Omarbeta din mentalitet pro att anlanda kvar uppbrottet

En kluster forskare fran Stanford University analyserade effekterna av personers historia med att bli bortstotta och psykologiskt valbefinnande samt formagan att justera sig till situationen.

Efter ett uppbrott kommer de flesta personer att prova begripa hur sa som inneha hant. De kommer forfragan sig sjalva varfor detta hande, ifall det varje deras inkorrekt, eller vilka chanserna ar forut att de amna hitta en ny karlek i framtiden. Det satt som du svarar pa dessa fragor kan antingen mildra dig att hantera situationen eller sa kommer detta att producera dig mer kanslig for psykologisk forstora.

Enligt forskarna sa ser vi andra personer som kallor forut information angaende oss sjalva. Om vi enar blir bortstotta fran nagon som vi antagande kanner oss sa kan detta besta i synnerhet forodande.

Men folk inneha annorlunda synsatt innevarande hur massor de kan expandera och byta skepnad. Personer som ser avta personligheter som statiska och att de ej kan forandras, eller som med andra ord har en ororlig mentalitet, kommer antagligen att relatera uppbrottet till negativa aspekter av sig sjalva. De historier som de berattar om uppbrottet kommer att fortydliga deras egna brister.

A andra sidan kommer personer som ser forsvinna egenskaper som dynamiska, som inneha en mentalitet for progress, att redogora mindre skadliga historier om uppbrottet. De inneha foljaktligen en storre duglighet att se detta som ett tidpunkt forut framatskridande eftertradande gang.

Inom olika studier inneha forskare funnit att deltagare med en fast mentalitet hade storre benagenhet att relatera uppbrottet till avta egna giftiga personligheter och negativa attribut, vilket kan ge dem problem i kommande relationer.

Baksida av underben du kan skapa forut att omforma din mentalitet

Pro att anlanda kvar ett uppbrott gallande ett halsosamt fason ar det angelaget att du andrar din forhallningssatt och utvecklas kontra en mentalitet fran framatskridande. Forut att na malet bor du skapa darpa:

Analysera anledningarna till uppbrottet, men utan att plocka gallande dig overflodig skuld

Inom all relationer har alla involverade personer sitt ansvar pro de problem som uppkommer, inkluderat karleksrelationer. Ta din del av skulden, men undvik att bli ett offer.

Att ta mer ansvar an hur sa du fortjanar kommer ej att gora dig battre eller gratis japansk dejtingsajt losa nagot. Detta kommer snarare att forstora din sjalvbild och handla det svarare for dig att ha halsosamma relationer i framtiden.

Det finns manga personliga faktorer som kan skapa en oenighet som resulterar i ett uppbrott. Det ar angelaget att kanna till baksida av underben som gick misstag och till vilken stadium det kan undvikas eller byta skepnad i framtiden.

Fatta att uppbrott ar vanliga

Trots den bedrova som du kanner kvar uppbrottet, kom ihag att du ej ar den enda personen som inneha avslutat en relation. Du ar inte den enda personen som inneha blivit sviken. Du ar inte den enda personen som inneha fatt foreta slut med sin partner. Oavsett hur massor krampa du kanner sa kan du anlanda ovanfor det precis som sa flera andra har gjort.

Hitta nagot positivt som du kan inlara dig fran upplevelsen

Du lar dig avsevart efter ett uppbrott, men bekymra dig ej for jatte- ovanfor negativa saker. Relationen har samt erbjudit dig flera bra grejer, sa fokusera ej bara gallande det negativa. Du kan lara dig fran det negativa nar det kommer till att finn losningar, men ifall du blott fokuserar gallande detta sa kommer du att sjunka ner i pessimism och raddhaga, vilket kommer att forsvara blivande relationer.

Oavsett hur det gick till sa finns det stadse sprang efter ett uppbrott. Du nog ej kan undsattning relationen, men du kan radda dig sjalv. Det finns sa otaliga cykler i livet och karlek ar en fran dem. Att prova anordna fast bred en relation som inneha tagit slut kommer enbart att oka kanslan av att man drunknar.

En fran de prylar som far oss klocka jamviktslage ar dispyter, och det basta sattet att kringga dessa ar att besta den som ler och inte blir impulsiv eller arg.

Innehallet kungen utrona Sinnet ar enbart pro informations- och utbildningsandamal. Det ersatter ej diagnos, tips eller hantering fran en fackman. I scenario av tvekan ar det bast att tillfraga en palitlig specialist.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *